Systemy antywirusowe

Oprogramowanie antywirusowe – programy antywirusowe są to programy, których celem jest wykrywanie oraz usuwanie wirusów komputerowych, chronią komputery i serwery przed różnego rodzaju zagrożeniami pojawiającymi się w sieci Internet. Współczesne programy antywirusowe wyposażone są w moduły kontroli przesyłanej poczty elektronicznej, plików pobieranych z Internetu, modułów zapobiegania włamaniom, skanery pamięci. Dodatkowym atutem obecnych programów antywirusowych jest możliwość centralnego zarządzania, przez co administrator sieci posiada na bieżąco informacje o wykrytym wirusie na konkretnym komputerze.

  • Ochrona komputera przed szkodliwym oprogramowaniem
  • Skanowanie zawartości poczty email
  • Centralne zarządzanie, pełnym monitoring zagrożeń przez administratora
  • Zdalna instalacja oprogramowania antywirusowego