Kontakt

Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt

ProtectIT Sp. z o.o.                                                        
ul. Wróblewskiego 18 lok. 606
93-578 Łódź
email: kontakt@protectit.pl
telefon: +48 42 685 52 52
Dane Rejestrowe Spółki

Firma ProtectIT Sp. z o.o. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000523496, REGON 101842643, NIP 7292706494, Kapitał zakładowy 15.000 PLN.

Formularz kontaktowy:

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:
Administratorem Państwa Danych osobowych jest ProtectIT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz marketingu bezpośredniego. Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługę poczty elektronicznej. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest pozyskiwanie klientów oraz marketing własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informujemy, że posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących kontaktując się z Administratorem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.