Outsourcing


ABI/IOD

IT/ASI


Outsourcing IT oznacza oddanie systemów informatycznych Państwa firmy w ręce wykwalifikowanych pracowników zewnętrznego przedsiębiorstwa z branży IT. Pozwoli to przenieść odpowiedzialność za sferę IT z wewnętrznych pracowników, odciążyć ich oraz zmniejszyć ciężar nadzorowania przez kadrę zarządzającą. Wewnętrzne działy informatyki mają tendencję do rozbudowywania własnej infrastruktury i zatrudniania wspomagającego personelu. Prowadzi to do dodatkowego obciążenia organizacyjnego oraz finansowego. Już wstępny audyt infrastruktur bardzo często pozwala stwierdzić brak efektywności wynikającej ze złego wykorzystania technologii informatycznych. Outsourcing IT pozwala kadrze zarządzającej skoncentrować się na podstawowej działalności firmy, umożliwiając zmniejszenie kosztów zatrudnienia, takich jak utrzymanie stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji własnej kadry oraz proces rekrutacji.