Bezpieczeństwo informacji

Polityka bezpieczeństwa informacji nie ma możliwości prawidłowo funkcjonować i zapewniać bezpieczeństwo danych, przetwarzanych przez organizację na odpowiednim poziomie, bez stosowania się do jej założeń w obowiązkach służbowych przez pracowników organizacji.

Oprócz realizowania audytów bezpieczeństwa informacji, szacowania ryzyka utraty informacji, opracowywania dokumentacji polityk, instrukcji i procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeprowadzamy również szkolenia dla pracowników i osób funkcyjnych organizacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Dotyczą one obowiązujących ustaw, rozporządzeń czy też norm bezpieczeństwa. Omawiana jest polityka wdrożona w jednostce, dotyczące bezpieczeństwa informacji, przechowywanych i przetwarzanych przez jednostkę. Pracownicy instruowani są z prawidłowych zachowań i przestrzegania funkcjonujących procedur w codziennej pracy, w styczności z informacjami podlegającymi ochronie.