Sieci LAN/WAN/WLAN

Projektowanie i budowa sieci LAN/WAN/WLAN, a także administracja daną siecią.
Do podziału sieci fizycznej na odseparowane sieci stosujemy rozwiązania z wykorzystaniem sieci logicznych VLAN. Do tworzenia sieci Vlan stosuje się zarządzane lub konfigurowalne przełączniki dające możliwości podziału jednego fizycznego urządzenia na większą liczbę urządzeń logicznych. Rozwiązanie to jest możliwe poprzez zastosowanie separacji między określonymi portami. Komunikacja między wydzielonymi sieciami jest możliwa poprzez zastosowanie routingu.