Ochrona danych osobowychAudyt Ochrony Danych Osobowych

Ocena Skutków

Szacowanie Ryzyka

Audyt Zgodności RODO

Zapewnienie bezpieczeństwa nie jest prostym zadaniem i wymaga ciągłych nakładów pracy, planowania, oraz edukacji użytkowników, co nie w każdym środowisku jest wykonalne. Co więcej, w wielu sytuacjach bezpieczeństwo nie jest postrzegane jako priorytet – specjaliści często przytaczają osławione twierdzenie o tańczących świnkach: „Musząc wybrać między obejrzeniem tańczących świnek, a bezpieczeństwem, użytkownicy za każdym razem zdecydują się na świnki".