RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ProtectIT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem 93578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 lok. 606, KRS: 0000523496, REGON: 101842643, NIP: 7292706494, tel.: 42 685 52 52, e-mail: ado@protectit.pl

Państwa dane są przetwarzane w poniższych celach:

Cel: Obsługa Państwa jako klientów oraz oferowanie usług

Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest pozyskiwanie klientów oraz oferowania usług, co stanowi cel przetwarzania Państwa danych.

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania Administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane przekazują Państwo dobrowolnie. Jeśli nie przekazali nam Państwo swoich danych, wówczas pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, takich jak strony internetowe Państwa organizacji lub zostały przekazane przez współpracowników w Państwa organizacji.

Cel: Sprzedaż towarów i usług, w tym postępowań reklamacyjnych lub windykacyjnych

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę księgową oraz doradztwo prawne lub kurierzy.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obrona lub dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz okres potrzebny do rozliczenia tej umowy, w tym rozliczenia roszczeń – zarówno Administratora oraz Państwa, tj. także po okresie obowiązywania umowy, do momentu przedawnienia tych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Cel: Realizacja zakupu towarów i usług, w tym postępowań reklamacyjnych.

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę księgową oraz doradztwo prawne lub kurierzy.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obrona lub dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz okres potrzebny do rozliczenia tej umowy, w tym rozliczenia roszczeń – zarówno Administratora oraz Państwa, tj. także po okresie obowiązywania umowy, do momentu przedawnienia tych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Cel: Rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym elektronicznej.

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są Podmioty świadczące hosting poczty elektronicznej, Poczta Polska.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest rejestrowanie korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania Administratora lub do wyrażenia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.

Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu i sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących uprawnień, kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanych celów przetwarzania nie występuje profilowanie, a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.