RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ProtectIT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem 93‑578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 lok. 606, KRS: 0000523496, REGON: 101842643, NIP: 7292706494, tel.: 42 685 52 52, e-mail: ado@protectit.pl

Państwa dane są przetwarzane w poniższych celach:

Pozyskiwanie klientów

Państwa dane pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, takich jak informacje zawarte na stronach internetowych lub zostały przekazane przez współpracowników. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest pozyskiwanie klientów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Kontaktowanie się z klientami, w tym oferowanie usług

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest sprzedaż towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu. Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Sprzedaż towarów i usług

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę księgową, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz kancelarie prawne. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz okres potrzebny do rozliczenia umowy, w tym rozliczenia roszczeń, zarówno Administratora oraz Państwa, tj. także po okresie obowiązywania umowy, do momentu przedawnienia tych roszczeń, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw, kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanych celów przetwarzania nie występuje profilowanie, a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.