ISO 27001

W normie PN-ISO/IEC 27001:2017-06 wyróżniono obszary, mające wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji:

 • Polityka bezpieczeństwa;
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji;
 • Zarządzanie aktywami;
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
 • Zarządzanie systemami i sieciami;
 • Kontrola dostępu;
 • Zarządzanie ciągłością działania;
 • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych;
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Proponujemy profesjonalne usługi związane z audytem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06 w każdym obszarze funkcjonowania Państwa organizacji – audyt organizacyjny, fizyczny, środowiskowy, teleinformatyczny, audyt dokumentacji.

Przygotowujemy Klientów do certyfikacji zgodnej z normą.

Wdrażamy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodne z PN-ISO/IEC 27002:2017-06.
Pomagamy w przeprowadzeniu procesu od podstaw wraz z obsługą doradczą w czasie i po wdrożeniu oraz audytem ewaluacyjnym.