Active Directory

Domena Active Directory (AD) jest technologią firmy Microsoft która jest dostępna w systemach rodziny Windows Server. Rozwiązanie to pozwala na zarządzanie relacjami w sieci, tożsamością. Zastosowanie rozwiązań AD daje możliwości zarządzania kontami użytkowników, konfiguracji ustawień systemowych, zarządzania prawami dostępu, konfiguracji oraz zarządzania aplikacjami znajdującymi się w systemie. Administracja oparta na zasadach pozwala na zarządzanie bardzo złożonymi sieciami. Do organizacji informacji katalogowych Active Directory używa magazynu danych zwanym katalogiem który zawiera dane o obiektach znajdujących się w strukturze. Należą do nich zasoby udostępnione: serwery, woluminy, drukarki, konta komputerów znajdujących się w sieci oraz konta użytkowników.

Technologia Active Directory składa się z wielu komponentów:
• Active Directory Domain Services (AD DS.)
• Active Directory Federation Services (AD FS)
• Active Directory Certificate Services (AD CS)
• Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
• Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)