Legalność oprogramowania

Celem audytu jest wyeliminowanie nielicencjonowanego oprogramowania, czyli nabytego w sposób nielegalny lub wykorzystywanego niezgodnie z umową licencyjną. Audyt legalności polega na porównaniu posiadanych licencji na oprogramowanie z faktycznie wykorzystywanym na komputerach. Jest on częścią działań związanych z programem zarządzaniem oprogramowaniem SAM – Software Assets Management. Wdrożony program SAM poprzez właściwe i świadome zarządzanie legalnym oprogramowaniem pozwala zwiększyć wydajność posiadanego sprzętu oraz wyeliminować odpowiedzialność materialną w przypadku kontroli.

Audyt eliminuje również problemy z zawiłościami umów licencyjnych, podwyższa poziom bezpieczeństwa oraz eliminuje koszty. Posiadanie nielegalnego oprogramowania może skutkować zatrzymaniem komputerów a nawet odpowiedzialnością karną. To pokazuje jak ważna jest potrzeba wykonywania audytu legalności.

Po audycie istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ważnego rok, poświadczonego przez Firmę ProtectIT Sp. z o.o.