IT / ASI

Outsourcing IT oznacza oddanie systemów informatycznych Państwa firmy w ręce wykwalifikowanych pracowników zewnętrznego przedsiębiorstwa z branży IT. Pozwoli to przenieść odpowiedzialność za sferę IT z wewnętrznych pracowników, odciążyć ich oraz zmniejszyć ciężar nadzorowania przez kadrę zarządzającą. Wewnętrzne działy informatyki mają tendencję do rozbudowywania własnej infrastruktury i zatrudniania wspomagającego personelu. Prowadzi to do dodatkowego obciążenia organizacyjnego oraz finansowego. Już wstępny audyt infrastruktur bardzo często pozwala stwierdzić brak efektywności wynikającej ze złego wykorzystania technologii informatycznych. Outsourcing IT pozwala kadrze zarządzającej skoncentrować się na podstawowej działalności firmy, umożliwiając zmniejszenie kosztów zatrudnienia, takich jak utrzymanie stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji własnej kadry oraz proces rekrutacji. W ofercie Outsourcingu IT ProtectIT oferuje:

  • Administrację infrastrukturą teleinformatyczną w przedsiębiorstwie,
  • Audyt sprzętu i oprogramowania,
  • Projekty wdrożeń rozwiązań IT,
  • Pomoc w doborze i modernizacji sprzętu oraz oprogramowania,
  • Profesjonalną obsługę wykwalifikowanej kadry.

 

Helpdesk

W Państwa ręce, wraz z obsługą informatyczną, oddajemy autorskie narzędzie do zarządzania problemami w infrastrukturze IT. Służy ono do zgłaszania wszystkich problemów natury technicznej bezpośrednio, przez przeglądarkę www komputera. To od Państwa zależy kto będzie miał możliwość powiadomienia naszej firmy, o ewentualnych incydentach w IT. Dzięki innowacyjnemu podejściu, zaraz po zgłoszeniu awarii, trafia ono automatycznie w ręce inżynierów odpowiedzialnych za obsługę. Nadany zostaje odpowiedni numer zgłoszenia, a użytkownik zgłaszający problem jest na bieżąco informowany o zmianach drogą mailową. Cała historia zgłoszeń, przebieg ich realizacji oraz status jest dostępny dla Państwa do wglądu, co pozwala na monitorowanie prac na bieżąco. Aplikacja jest oddawana do użytku Państwa przedsiębiorstwu wraz z podpisaniem z firmą ProtectIT umowy na obsługę informatyczną, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.