Audyt Legalności Oprogramowania

Audyt Legalności Oprogramowania przebiega w kilku etapach:

 • etap inwentaryzacyjny – zebranie wszelkich informacji o istniejących w firmie zasobach używanego i zainstalowanego oprogramowania, sprzętu oraz posiadanych licencji,
 • etap wdrażania programu naprawczego – działania zmierzające do ewentualnej korekty zainstalowanego i używanego oprogramowania w stosunku do posiadanych licencji,
 • etap tworzenia nowych procedur korzystania z oprogramowania – określenie zasad operowania i zarządzania oprogramowaniem przez wszystkich pracowników organizacji.

Każdy z etapów zakończony jest sporządzeniem raportu, ukazującym stan faktyczny z oczekiwanym oraz konkretne wskazówki wprowadzające zmiany w zainstalowanym oprogramowaniu na bazie zweryfikowanych licencji.

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z nielicencjonowanego oprogramowania należą:

 • zainfekowanie systemu wirusami,
 • niekompatybilność oprogramowania,
 • konsekwencje prawne.

Audyt Legalności Oprogramowania ma więc na celu ochronę instytucji bądź przedsiębiorstwa przed konsekwencjami stosowania nielegalnego oprogramowania. Jest również formą oszczędności i prognozowania zagrożeń, których skutki finansowe mogą być znacznie wyższe od cyklicznego przeprowadzania procesu zgodności oprogramowania z licencjami.

Zalety przeprowadzenia Audytu Oprogramowania wiążą się z ochroną przed roszczeniami dotyczącymi praw autorskich. Pomaga on:

 • chronić interesy pracodawców przed pracownikami łamiącymi prawo,
 • optymalizować koszty korzystania z oprogramowania,
 • chronić dane osobowe przed wyciekiem,
 • podnieść bezpieczeństwo struktury IT,
 • usprawnić kontrolę nad zasobami IT.